Selasa, 01 November 2011

Majalah Lama: "Kedudukan Wanita Indonesia" Edisi Perdana


Penerbit: Komisi Hukum Kongres Wanita Indonesia. Alamat: Djalan Besuki No. 15, Djakarta. Susunan Komisi Hukum: Mr. Nj. Toeti Harahap (Ketua); Mr. Nj. Siti Wahjunah Sjahrir (Wakil ketua); Nn. Lili Gustiah; Nn. Dharilah (Penulis); Mr. Nj. Roesiah Sardjono; Nj. Yunan Nasution; Mr. Nj. Sasanti Kosasih Purwanegara; Mr. Nj. Mahnizar; Nn. Mr. Poerbawati (Anggota). Seksi Perburuhan: Nj. Jusupadi (Ketua); Nj. Setiati Surasto (Wakil Ketua); Nn. Lili Gustiah; Nn. Dharilah (Penulis); Nn. Mr. Soepadni; Nn. Mahalajati Abdullah; Nj. Kiswari (Anggota).

Majalah ini terbit pada 21 April 1959. Ini adalah tanggal bersejarah bagi wanita Indonesia, sebab hari tersebut adalah hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, perintis kemajuan wanita Indonesia.

Majalah ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat-pendapat mengenai masalah kewanitaan, yakni kedudukan wanita sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Isinya karangan-karangan yang cukup bermutu mengenai berbagai soal tentang dunia wanita. Dalam edisi ini, misalnya, Mr. Nj. Siti Wahjunah Sjahrir menulis soal Kedudukan Hukum Wanita Indonesian Berdasarkan Hak-hak Azasi Manusia dalam UUD 1950. Lalu Mr. Nj. Toeti Harahap menulis tentang Wanita Indonesia dalam Politik dan Pemerintahan. Juga tulisan-tulisan lainnya.

Majalah yang tampak di blog adalah edisi No. 1/Tahun I/21 April 1959.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Bapak K. Atmojo Yth,
nampaknya majalah ini tidak ada lagi di perpustakaan apa pun. Bapak mempunyai edisi-edisi yang mana?
Salam dari Jerman ;O)
T. Hanstein